Sevdalı Sözcükler

Ata-Sozleri

Atasözleri

Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.

Baba mirası yanan mum gibidir.

Baba oğula bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir cıngıl üzüm vermemiş.

Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım.

Babası ölen bey, anası ölen kadın olur.

Bağ dua değil, çapa dua ister.

Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

Bağa gir izin olsunki, yemeye yüzün ola.

Bağlı aslana tavşan bile hücum eder.

Baht olmayınca başa, ne kuruda biter, nede yaşta.

Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma.

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir.,

Bakmadan usta olunsaydı, kediler kasap olurdu.

Bal döksen yalanır.

Bal olan yerde sinek de bulunur.

Bal tutan parmağını yalar.

Bal, bal demekle ağız tatlanmaz

Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.

Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa.

Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker.

Baskın basanındır.

Baskısız yongayı yel alır.

Bastığın yer bayram olsun.

Baş başa, baş da padişaha bağlıdır.

Baş nereye giderse, oyak oradadır.

Başıma uymayan takke elin olsun.

Başındaki fese bak, girdiği kümese bak.

Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin.

Başsız evin köpeği çok havlar.

Bazen inek, erkek; bazen de dişi doğurur

Bedava sirke baldan tatlıdır.

Bekâr gözü ile kız alınmaz.

Bekâra karı boşamak kolay gelir.

Beleş peynir fare kapanında bulunur.

Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.

Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt.

Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.

Benim sakalım tutuştu, sen sigara yakmak istersin.

Besle kargayı oysun gözünü.

Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.

Beş kuruşluk fener o kadar yanar.

Beş parmağın beşi bir değildir.

Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.

Bıçak sapını kesmez.

Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer.

Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş.

Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.

Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.

Bin bilsen de bir bilene danış.

Bin ölçüp bir biçmeli.

Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.

Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.

Bir ağaçta gül de biter, diken de.

Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.

Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.

Bir bulutla kış gelmez.

Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir

Bir dirhem et, bin ayıp örter.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.

Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer.

Bir koyundan iki post olmaz.

Bir musibet bin nasihatten iyidir.

Bir nalına vurur, bir mıhına.

Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.

Bir yiğit kırk yılda meydana gelir.

Biri eşikte, biri beşikte.

Birlikten kuvet doğar.

Bitli baklanın kör alıcısı olur.

Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim.

Boğulursan büyük suda (denizde) boğul.

Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir.

Borç yiğidin kamçısıdır.

Boş duranı Allah’da sevmez kuluda.

Boşboğazı cehenneme atmışlar, ‘odun yaş’ diye bağırmış.

Boşboğazın sigarası yanmaz.

Bugün bana ise yarın sana.

Bugünkü işini yarına bırakma.

Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir.

Bülbülü altın kafese koymuşlar “vatanım” demiş.

Bülbülün çektiği; dili belasıdır.

Büyük ekmek, büyük bezeden olur.

Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.

Büyük zekalar birlikte düşünürler.

Baca eğri de olsa duman doğru çıkar.

Bağlı koyun yerinde otlar.

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

Bakmakla usta olunsa, köpekler (kediler) kasap olurdu.

Bal bal demekle ağız tatlanmaz.

Bal tutan parmağını yalar.

Bana benden her ne olursa, başım rahat bulur dilim susarsa.

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.

Baskın basanındır.

Başa gelen çekilir.

Başa gelmeyince bilinmez.

Baş başa bağlı, baş da şeriata.

Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla.

Bedava sirke baldan tatlıdır.

Belâ geliyorum demez.

Besle, büyük danayı; tanımasın anayı.

Beterin beteri vardır.

Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu, insanı sevdiren kendi huyu.

Bıçak sapını kesmez.

Bir adama kırk gün deli desen deli olur.

Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın.

Bir ağızdan çıkar bin ağıza yayılır.

Bir ahırda at da bulunur, eşek de.

Bir elin nesi var iki elin sesi var.

Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.

Bir insanı tanımak için ya alış veriş etmeli, ya yola gitmeli.

Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.

Bir selâm bin hatır yapar.

Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele geçersin çekirge.

Bir şeyin önüne bakma, sonuna bak.

Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden.

Bükemediğin eli öp.

Buğdayın yanında acı ot da sulanır.

Büyük başın derdi büyük olur.

Büyük lokma ye (de), büyük söz söyleme.

Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin.

Cami ne kadar büyük olursa, imam yine bildiğini okur.

Can boğazdan gelir.

Can çıkar huy çıkmaz.

Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır.

Cani yanan eşek atı geçer.

Cinsinde olan tırnağında getirir.

Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir.

Cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı iyidir.

Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin.

Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur.

Can boğazdan gelir.

Can çıkar huy çıkmaz.

Can çıkmadan ümit kesilmez.

Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır.

Canı yanan eşek atı geçer.

Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.

Cambaz ipte, balık dipte gerek.

Cana gelecek (kaza-zarar) mala gelsin.

Can boğazdan gelir.

Can canın yoldaşıdır.

Can cümleden aziz (dir).

Can çıkmayınca huy çıkmaz.

Canı yanan eşek attan yürük olur.

Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez.

Cennetin kapısını cömertler açar.

Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.

Dağ başına harman yığına yel alır, odada savurma sel alır.

Dağ diye dangırdama, dağın kulağı vardır.

Dağda gezen kurdu görür.

Dağdan yayılan gölden sulanır.

Dağına göre kış olur.

Damdan düsenin halinden damdan düsen bilir.

Dan din desen oynar.

Danışan dağı asmış, danışmayan düz yolda şaşmış.

Davacısı kadı olanın, yardımcısı Allah olsun.

Davul bile dengi dengine çalar.

Davulu görür oynar, mihribanı görür ağlar.

Dede çağla yese, torunun dişi kamaşır.

Dediğim dedik, çaldığım düdük.

Değirmen iki tastan, muhabbet iki bastan.

Dek duranın devesi ölmez.

Deli deliyi görünce değneğini saklar.

Deli dersin deli, veli dersin veli olur.

Deli ile devletli bildiğini işler.

Deli ineğin akilli buzağısı olmaz.

Deli, deliden hoşlanır.

Deli, deliyi görünce değneğini saklar.

Deliyle çıkma yola, ya sağa saparsın ya sola.

Demir nemden insan gamdan cürür

Demirden korkan trene binmez.

Dert ağlatır, âşık söyletir.

Dert derdi acar.

Dert saklayınca kalır.

Deveye oyna demişler, dokuz kazan süt devirmiş.

Deveye sormuşlar: “Neden boynun eğri?’’ Nerem doğru ki? Demiş.

Deveye “inişi mi seversin, yokuşu mu” demişler, “Düz yere kıran mı girdi?” Demiş.

Deveyi hendekten atlatan, bir tutam ottur.

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

Dibi görünmeyen kaptan su içilmez

Dibi görünmeyen kuyudan su içilmez.

Dilencinin torbası dolmaz

Dileyen Leylasını da bulur, Mevlasını da.

Dilim dilim dilim etti benim dilim.

Dilim senden çektiğim zulüm.

Dilin kendi küçük, cürümü büyüktür.

Dirlik olmayan yerde varlık olmaz.

Dişini gösteren it ısırmaz.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

Doğruluk minarede kalmış.

Domuzu vurmuşlar kanı ormana yayılmış.

Dost yoluna post olmalı.

Dostluk başka alışveriş baksa.

Dönen değirmenin ağzına necaset atılmaz.

Döven öküzünün ağzı bağlanmaz.

Düğün olur iki kişiye, tasası düşer deli komşuya.

Düşenin dostu olmaz

Düşmez kalkmaz bir ALLAH.

Düşünmeden çis yapmaya oturan, çömüdü çömüdü taş atar.

Damlaya Damlaya göl olur.

Ecel geldi baş ağrısı bahane.

Eceli gelen it, cami duvarına işer.

Eceli gelen köpek, cami duvarına siyer.

Ekmeden biçmek Allah’a mahsustur.

Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver.

El adama akıl verirde ekmek vermez.

El adamı var sever, er adamı sağ sever.

El adamın düşünü azdırır ama çimecek su vermez.

El adamın düşünü azdırırda suyunu ısıtmaz.

El ağzına bakan, avradını tez boşar.

El atına binen çabuk iner.

El ayranı ciğer soğutmaz.

El elden üstündür

El eli yur, el de döner yüzü yur.

El elin aynasıdır.

El elin nesine? Gülerek gider yaşına.

El eliyle yılan tut, bir ucunu yalan tut.

El gömleği ile gerdeğe girilmez.

El gör elini beğen, harman gör yelini beğen.

El işlerse ağız gevişler.

El yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz zanneder.

El, elin eşeğini türkü söyleyerek arar.

Elden ekmek yiyen yolda acıkır.

Elden gelen elli gün gitmez.

Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez.

Ele değen saman çuvalına da değer.

Ele verir talkını, kendi tutar salkımı.

Elin iyisinden, kendi kötümüz yeğdir.

Elti eltiyle iyi olsa da bohçası hamamda çekişir.

Emanet ata binen tez iner.

Emanet atın kuskunu yokuşta kopar.

Emanetin bağrı yufka olur.

Er dayıya, kız ebeye çekermiş.

Er dediğin oturunca bucağa, çekince kucağa yakışmalı.

Ergen gözü ile kız alma, gece gözü ile bez alma.

Erkek tazıya çul dayanmaz.

Eşeğe binen osuruğuna katlanır.

Eşeğe gerdan kır demişler, zartadan osurmuş.

Eşek eşeği öndüçlü kaşır.

Eşek tavlanmakla eşeklikten kurtulmaz.

Eski camlar bardak oldu.

Eskisi olmayanın yenisi olmaz.

Eskiye rağbet olsaydı, bitpazarına nur yağardı.

Eşeğe cilve yap demişler, tutmuş çifte atmış.

Eşeği süren, osuruğuna katlanır.

Eşeğin yoksa enişten de mi yok?

Et tırnaktan ayrılmaz.

Etme kulum bulursun, inileme ölürsün.

Evden kedi gitse yeri belli olur.

Fakiri dövme, üstünü yırt.

Fakirleri, hakir görme.

Fare çıktığı deliği bilir.

Fare olmadan çuval delinmez.

Fazla yüksekten atma, insanı uçuruma düşürür.

Fukaranın şaşkını, beyaz giyer kış günü.

Fukaranın tavuğu, tek yumurtlar.

Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.

Gardaş gardaşı atar, yar başında tutar.

Garip hırsızlığa çıksa, ay ilk aksamdan doğar.

Garip itin kuyruğu döşünde gerek.

Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

Gavura kızıp oruç yeme.

Gavurun ekmeğini yiyen, gavurun kılıcını çalar.

Gayret ve sebat her zorluğu yener.

Geç olsun güç olmasın.

Gelin ata binmiş, gör nereye inmiş.

Gelin atta, kısmeti yâdda.

Gelini bindirmişler deveye, gör kısmet nereye.

Gençliğinde oynamadık tay olmaz.

Gençlikte kazan, kocalıkta ye.

Gıramınan yiyen dirheminen çıkarır.

Giden gelse dedem gelirdi.

Gökyüzünde düğün var desen, kadın merdiven kumaya kalkar.

Göl yerinden su eksik olmaz.

Göle su gelinceye kadar, kurbağanın gözü patlar.

Gönülsüz köpek kurda gitmez.

Görmediğin bir oğlu olmuş, tutmuş bacağını ayırmış.

Göz bakar can çeker.

Gurbette övünmek, hamamda türkü söylemeye benzer.

Güneş çarığı sıkar, çarık da ayağı.

Gardaş gardaşı atar, yar başında tutar.

Garip hırsızlığa çıksa, ay ilk aksamdan doğar.

Garip itin kuyruğu döşünde gerek.

Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

Gavura kızıp oruç yeme.

Gavurun ekmeğini yiyen, gavurun kılıcını çalar.

Gayret ve sebat her zorluğu yener.

Geç olsun güç olmasın.

Gelin ata binmiş, gör nereye inmiş.

Gelin atta, kısmeti yâdda.

Gelini bindirmişler deveye, gör kısmet nereye.

Gençliğinde oynamadık tay olmaz.

Gençlikte kazan, kocalıkta ye.

Gıramınan yiyen dirheminen çıkarır.

Giden gelse dedem gelirdi.

Gökyüzünde düğün var desen, kadın merdiven kumaya kalkar.

Göl yerinden su eksik olmaz.

Göle su gelinceye kadar, kurbağanın gözü patlar.

Gönülsüz köpek kurda gitmez.

Görmediğin bir oğlu olmuş, tutmuş bacağını ayırmış.

Göz bakar can çeker.

Gurbette övünmek, hamamda türkü söylemeye benzer.

Güneş çarığı sıkar, çarık da ayağı.

Kafirden hacı, elden bacı olmaz.

Kalem kılıçtan üstündür.

Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş

Kakma el kapısını el ucuyla, yiterler kapını var (olanca) gücüyle.

Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.

Karnıyın doymayacağı yere, açlığını bidirme.

Kasap et derdinde koyun can derdinde.

Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma.

Kaz gelecek yerden Tavuk esirgenmez.

Keçinin canı sopa isteyince, çobanın değneğine (sopasına) sürtünür.

Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al.

Keskin sirke küpüne zarar verir.

Kasap sevdiği postu yere vurur.

Katranı kaynatsan olurmu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker.

Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu.

Kel yanında kabak anılmaz.

Kendi düşen ağlamaz.

Kılıç kınını kesmez.

Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz.

Kızım sana diyorum, gelinim sen anla.

Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet ondan kopar.

Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar.

Köpeksiz köy buldu değneksiz gezer.

Körler sağırlar birbirini ağırlar.

Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.

Kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür.

Kızını dövmeyen dizini döver.

Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi.

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

Köpeğe dalaşmaktansa, çalıyı dolaşmak hayırlıdır.

Köpeklerin uluması bulutlara zarar vermez.(Arap Atasözü)

Köprüyü gecene kadar, ayıya dayı de.

Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez.

Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar.

Kurunun yanında yaş da yanar.

Kızını dövmeyen dizini döver.

Kaçan balık büyük olur.

Ayrilikla öLümü cekmisLer ayrilik zor geLmis

Ates kış gününün meyvasıdır.

Gencligin kıymeti bilinse ihtiyarlıgın sikayeti olmaz.

Agac ne kadar yüksek olsada yapraklari yere düser.

Bir dala basinca bin dal sallanir.

Her sey aslina döner.

Simsek çakmadan gök gürLemez.

Islanmisin yagmurdan korkusu olmaz.

Bir korkak bin orduyu bozar.

Arsizin yüzüne tükürmüsler,yagmur yagiyor sanmis.

Asli ne ise, neslide odur.

Almadigin hayvanin kuyrugundan tutma.

Edepli edebi edepsizden ögrenir.

Hersey incelikten insan kabaliktan kirilir.

Katira cilve yap demisler katir çifte atmis.

Ak koyunun kara kuzusu da olur.

Çok mal haramsiz çok laf yalansiz olmaz.

Minareyi çalan,kilfini hazirlar.

Acindirirsan arsiz aciktirirsan hirsiz olur.

Atina bakan ardina bakmaz.

El begenmezse yer begenir.

Biri bilmeyen bini hiç bilmez.

El uzatilan yere dil uzatilmaz.

Aga terlemedikçe hizmetkar kimildamaz.

Davetsiz gelen mindersiz oturur.

Tekkeyi bekleyen çorbayi içer.

Agaç ne kadar uzasa balta dibinde hazirdir.

Azan kurda kizan köpek.

Kaynayan kazan kapak tutmaz.

Dogru sarsilir ama yikilmaz.

Yilan bile dogrulmayinca deligine giremez.

Agir kazan geç kaynar.

Tez binen tez iner.

Yavas kaynayan asin dibi tutmaz.

Büyük lokma ye,büyük söz söyleme.

Ana gibi yar olmaz Bagdat gibi diyar olmaz.

Daga çikan düz aramaz.

Degirmende dogan siçan,gök gürültüsünden korkmaz.

Hekimden sorma çekenden sor.

Basaran bal yer basaramayan yal yer.

Vaktinde firar zaferdir.

Arpa ekip bugday bekleme.

Küçük tas bas yarar.

Bos duranin ayagina seytan takilir.

Tembele dediler kapiyi ört,dedi:Yel eser örter.

Ayak gitmezse el getirmez.

Yatan aslandan,gezen tilki yegdir.

Aç doyuran aç kalmaz.

Az veren candan çok veren maldan olur.

Ne verirsen elinle,o gider seninle.

Cefasiz sefa olmaz.

DiLencinin keyfi islek caddede gelir.

Bir dostun bin düsman kadar kahri olur.

Eski düsman dost olmaz olsada dürüst olmaz.

Korkak dostun olacagina,cesur düsmanin olsun.

Kasik ile verir sapi ile gözünü çikarir.

Kel yaninda kabak anilmaz.

Yavas tükürügün sakala zarari var.

Zurna çalanin yaninda limon yenmez.

Adam adama yük degiL can bedene mülk degil.

Çagirsalarda gitmesem çagirmasalar da sitem etsem.

Çagrilan yere erinme çagrilmayan yere görünme.

Davetsiz dügüne gelen minderini beraber götürür.

Davetsiz gelen mindersiz oturur.

Misafir on kismetle gelir,birini yer dokuzunu birakir.

Sofrada elini,meclisde dilini kisa tut.

Pisinceye kadar dururda,soguyuncaya kadar durmaz.

Keçinin eceli gelince çobanin sopasina sürter.

Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur.

Kar kuytuda,para cimride eglesir.

Akan çay her zaman kütük getirmez.

Atin varken yol tani agan varken el tani.

Davacin kadi olursa yardimcin ALLAH olsun.

Haktan gelen haktir inanmayan ahmaktir.

Terazi hatir sormaz.

Acemi katir kapi önünde yük indirir.

Boyuma göre boy buldum huyuma göre huy bulamadim.

Deveciyle dost olanin üst esigi yüksek olur.

Isin yanina giden is misin yanina giden mis kokar.

Kilavuzu karga olanin burnu pislikten kurtulmaz.

Yoldan kal yoldastan kalma.

Aç kurt aslana saldirir.

Altin legenin kan kusana ne faydasi vardir.

Basin sagLigi dünyanin varligi.

Günes girmeyen eve doktor girer.

Biri yarar ikisi yarar üçü zarar.

Ambarda kalan siçan ac kalmaz.

Ari baL alacak çiçegi bilir.

Bal olan yerde sinekte olur.

Sel ile gelen yel ile gider.

Avci kedi mirlamaz.

Biçak sapini kesmez.

Adet etme adeti terk etme.

Ben aga sen aga bu inegi kim saga.

El yahsi biz yaman el bugday biz saman.

Allah uçamayan kusa alçacik dal verir.

Dumansiz baca çekismedik kari koca olmaz

Nasipsiz köpek kurban bayraminda sefere çikar.

Vermeyince Mabud ne yapsin Mahmut

Mazlumun ahi indirir sahi.

Agzi büyük olana kepçe kasiktir.

Kar ne kadar yagsa da yine yaza kalmaz.

Ucuz alan pahaliyi alir.

Din olan yerde kin olmaz.

Irmak kenarina çesme yapilmaz.

Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Evlinin bir evi bekarin bin evi vardir.

Körler memlekitinde sasilar padisah olur.

Havlamasini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir.

Bak bana bir gözle bakayin sana iki gözle.

Kul bunalmayinca hizir yetismez.

Kele köseden yardim olmaz.

Kelin ilaci olsa basina sürer.

Avci ne kadar yol bilse ayi o kadar yol bilir.

Aç ne yemez Tok ne demez

Aça dokuz yorgan örtmüsler yine uyuyamamis.

Küçük suda büyük balik olmaz.

Sana laf getiren senden laf götürür.

Selin agzi tutulur elin agzi tutulmaz.

Al elmaya tas atan çok olur.

Istedigini söyleyen,istemedigini isitir.

Mizrak çuvala sigmaz Dagda bagin var yüreginde dagin var.

Arsiz güçlü olunca hakli suçlu olur.

Çelik gibi sert hamur gibi yumusak olma.

Ucuzdur vardir illeti, pahalidir vardir kiymeti.

Gönülsüz as ya karin agritir ya bas.

Bin Çelebi bir çiplagi soyamaz.

Baca egri dahi olsa duman dogru çikar.

Kedinin uslulugu siçani görünceye kadar.

Yumusak huylu atin çiftesi yaman olurmus.

Kedinin boynuna ciger ailmaz.

Bas nereye giderse ayakta oraya gider.

Agir otur ki bey desinler.

Beyaz köpegin pamuk pazarinda zarari olur.

Acıkan yanağından susayan dudağından belli olur.

Ah alan onmaz ah yerde kalmaz.

Ak köpeğe koyun diye sarılma.

Akıl yiğide sermayedir.

AL malın iyisini çekme kaygısını.

ALmak kolay ödemek zordur.

ALtin kılıç demir kapıyı açar.

Alçak tavuk kendini ferik gösterir.

Arap eli öpmeyenen dudak kara olmaz.

At ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Attan düşen ölmez eşekten düşen ölür.

Az kazanan çok kazanır çok kazanan hiç kazanır.

Aç koyma hırsız olur çok söyleme yüzsüz oLur çok değme arsız olur.

Ağlayanın malı gülene hayır gelmez.

Ağustosta beynin kaynasın kışın da tencere kaynasın.

Ağır baş iyidir yenlik olsa uçar.

Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.

Bahar çiçeğiyle güzeldir.

Bal yiyen baldan bıkar.

Bebeler birbirinden huy kapar ayranlarına su katar.

Besle kargayı oysun gözünü.

Bin atın varsa bin dinlen bir atın varsa in dinlen.

Bir bütün bir yarımdan iyidir.

Bu dünya iki kapılı handır gelen bilmez geden bilmez.

Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.

Çocuk evin meyvesidir.

Çocuğa iş buyuran ardınca kendi gider.

Darlıkta dirlik olmaz.

Dağ dumansız insan hatasız olmaz.

Deniz yoğurt oLmuş da yemeye kaşık buLunmamış.

Dert saklayanda kalır.

Devden büyük dert var.

Dişi kuş yapar yuvayı içini dışını sıvayı sıvayı.

Dost kazandost düşman anadan da doğar.

Düşmanı karıncaysa sen fil olur.

Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.

Fırsat eldeyken sürün devranı.

Gelin bindi deveye gör kısmeti nereye.

Geniş günün de dar gezen dar günün de geniş gezer.

Gittiğin yer kör ise yözünü yum da bak.

Göz görmeyince gönül katlanır.

Hasta sağ kaLırsa hekime karşı gelir.

Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.

Herşey incelikten insan kabalıktan kırılır.

Hocanın dediğini tut yoLuna gitme.

Hıdırellez yaz kapısı yedi gün sürer tipisi.

Kavakta nar olmaz kötülerde ar olmaz.

Kimi bağ bozar kimi bostan bozar.

Minnetle gül koklama dikeni sancar seni.

Mum dibine karanLik.

Sen işLersen mal işler insan böyle genişler.

Tasa doyurur acı acıktırır.

Üzerine laf düşmedikçe konuşma.

Vakitsiz açılan gül çabuk kurur

Yardımcının yardımcısı olur.

Yağmurlu gün tavuk su içmez.

Zahmeriden sonra ekilen darıdan kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez.


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=